Κατάθεση/Μεταφορά σε Τραπεζικό Λογαριασμό 

Κάθε παραγγελία στην οποία επιλέγετε σαν τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, κρατείται σε εκκρεμότητα μέχρι να γίνει η κατάθεση του ποσού, αλλά για μέγιστο διάστημα δύο (2) ημερών. Αν στο διάστημα αυτό δεν γίνει η κατάθεση, η παραγγελία ακυρώνεται χωρίς άλλη ειδοποίηση. Τυχόν τραπεζικά έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον πελάτη.

Οι παραγγελίες κρατούνται σε εκκρεμότητα για τρεις ημέρες και αν δεν ενημερωθούμε ότι έγινε κατάθεση διαγράφονται αυτόματα.

ΤΡΑΠΕΖΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΙΒΑΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ5054100175810GR8601720540005054100175810