Καραντινάτο γέλιο!

Γελάστε μέσα στην καραντίνα, θα περάσει και θέλει γέλιο!

Αληθινό!

Ελπιδοφόρο!

Εννοιολογικό!

Πραγματικό!

Αργοπορημένο!

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin