Πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά τα βιβλία;

Πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά τα βιβλία;