Η παχυσαρκία στην Ελλάδα είναι γεγονός

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) θεωρείται ο πιο σημαντικός δείκτης για τη μέτρηση της παχυσαρκίας του πληθυσμού και υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα).

Στο σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που δήλωσε και το ύψος και το βάρος του:

  • 1,4% είναι ελλιποβαρείς (ΔΜΣ < 18,5)
  • 41,4% είναι φυσιολογικού βάρους (ΔΜΣ: 18,5 – 24,9)
  • 40,8% είναι υπέρβαροι (ΔΜΣ: 25 – 29,9)
  • 16,4% είναι παχύσαρκοι (ΔΜΣ ≥ 30,0)

Αναλυτικά για τους άνδρες και τις γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω, τα ποσοστά ανά κατηγορία ΔΜΣ παρουσιάζονται στο Γράφημα 8.

Ένας στους δύο άνδρες (49,2%) και μία στις τρεις γυναίκες (33,2%) είναι υπέρβαροι, ενώ ένα στα έξι άτομα είναι παχύσαρκο (16,4%).

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας έτους 2014, καταγράφεται σταθερότητα (-0,5%) στο ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που έχει φυσιολογικό βάρος (2014: 41,6%), αύξηση 4,1% στο ποσοστό του πληθυσμού που είναι υπέρβαροι (2014: 39,2%) και μείωση 3,5% στο ποσοστό του πληθυσμού που είναι παχύσαρκοι (2014: 17,0%). Επίσης, μείωση 36,4% καταγράφεται στο ποσοστό όσων είναι ελλιποβαρείς (2014: 2,2%).

Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο (Πίνακες 9 και 10).


▪ Το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβαρων ανδρών αφορά στην ηλικιακή ομάδα 75 ετών και άνω (57,1%)
και το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβαρων γυναικών στην ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών (50,1%).
▪ Το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού με φυσιολογικό βάρος καταγράφεται, για άνδρες και γυναίκες,
στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών (69,9% και 77,2%, αντίστοιχα).
▪ Το 27,3% των ανδρών και το 16,7% των γυναικών στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών είναι υπέρβαροι
ή παχύσαρκοι.

Ειδικότερα, για τον πληθυσμό ηλικίας 15 έως 18 ετών, 2 στους 10 (19,0%)
είναι υπέρβαροι και παχύσαρκοι. Συγκριτικά με το 2014 (υπέρβαροι και
παχύσαρκοι 16,6%) καταγράφεται αύξηση 14,5% (Γράφημα 9).

ΕΛΣΤΑΤ: ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 2019

Photo cover: pixabay.com/Anja#helpinghands #solidarity#stays healthy

Διαβάστε επίσης:

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

The New You

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βρείτε μας στα Social Media:

Αφήστε μας ένα μήνυμα