Αυτός είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου

Συγκεντρώνει πλεον περιουσία 186.3 δισ. δολάρια.