Το κατάρτι του Οδυσσέα: Τι κάνουμε όταν μας συμβεί κάτι «έτσι ξαφνικά» και παγώσουμε και παραλύσουμε

Το κατάρτι του Οδυσσέα: Τι κάνουμε όταν μας συμβεί κάτι «έτσι ξαφνικά» και παγώσουμε και παραλύσουμε