Υγεία: Παρουσίαση μελετών για καθυστέρηση έναρξης θεραπείας και καθυστέρησης ακτινοθεραπείας για ασθενείς με καρκίνο

Επιδείνωση των προβλημάτων στην παροχή φροντίδας υγείας που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς, όπως, καθυστερήσεις στη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας και καθυστερήσεις στις ακτινοθεραπείες, διαπιστώνουν δύο μελέτες που παρουσίασε σήμερα η πλατφόρμα διαλόγου All.Can Greece. 

Και στις δύο μελέτες συνεκτιμήθηκε και η επίδραση που είχε η περίοδος της πανδημίας, από την άνοιξη του 2020, η οποία επιδείνωσε σημαντικά τις συνθήκες για τους ασθενείς. Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκαν: ματαίωση ή αναβολή για το 90%, περίπου, των επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων, μεγάλες καθυστερήσεις στις διαγνωστικές απεικονίσεις και τις διαγνωστικές εξετάσεις, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, πρωτοφανείς ελλείψεις αναλώσιμων υλικών, διακοπή ή τροποποίηση των περισσότερων τύπων αντικαρκινικής θεραπείας, μεγάλες καθυστερήσεις και αναβολές προγραμματισμένων ραντεβού, εμφάνιση μορφών καρκίνου σε προχωρημένα στάδια, διακοπή προγραμμάτων πρόληψης & προ-συμπτωματικών ελέγχων.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας, χάθηκαν ή καθυστέρησαν προσυμπτωματικές εξετάσεις, εξετάσεις παρακολούθησης, θεραπείες ογκολογικών ασθενών, συνεδρίες ακτινοθεραπείας, αλλά και ογκολογικά χειρουργεία. «Για πρώτη φορά τώρα, μέσω των αποτελεσμάτων των δύο μελετών, έχουμε μια εικόνα για τον βαθμό στον οποίο έγινε αυτό. Επιπλέον, η πανδημία μας έδειξε ότι όταν όλοι δουλέψουμε μαζί για να πετύχουμε ένα κοινό στόχο, θαύματα μπορούν να συμβούν. Ο στόχος την επόμενη μέρα της πανδημίας θα πρέπει να είναι η νίκη μας ενάντια στον καρκίνο, εξασφαλίζοντας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και την θέληση», δήλωσε από την πλευρά της η Ζένια Σαριδάκη, πρόεδρος της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

Ο Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας (ΕΕΧΟ), ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της πανδημίας, εκτιμάται ότι περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο παγκοσμίως αναβλήθηκαν ως συνέπεια των αναγκών νοσηλείας Covid-19 ασθενών και της έλλειψης κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, σε πολλές χώρες κατέστη αναγκαία η διαλογή ογκολογικών χειρουργικών ασθενών, ενώ παρατηρήθηκε προσέλευση ασθενών σε προχωρημένα στάδια καρκίνου, με συνέπεια την αδυναμία ριζικής χειρουργικής αντιμετώπισής τους, καθώς οι ασθενείς αμελούσαν τις προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο».

Οι δύο μελέτες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, από το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχουν ως στόχο, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του συστήματος υγείας, τα αποτελέσματα ερευνών μεταξύ ογκολογικών ασθενών, πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και τη διεθνή βιβλιογραφία, να εντοπίσουν και να καταγράψουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, προκαλώντας καθυστερήσεις, αναμονές και γενική δυσλειτουργία στην ογκολογική περίθαλψη της χώρας μας. Παράλληλα, με την υποβολή συστάσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών υγείας και εστίαση στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, οι δύο μελέτες, επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν την πολιτική δράση και να υποστηρίξουν τους σχεδιασμούς για τη συμμετοχή της χώρας μας στα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Η μελέτη για τις καθυστερήσεις στη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας, περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής άμεσης οργανωτικής βελτίωσης, μέσο-μακροπρόθεσμων στόχων και ρυθμιστικών παρεμβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν, κατάρτιση εθνικής στρατηγικής, οργανωμένα προγράμματα πρόληψης και προ – συμπτωματικών ελέγχων, επένδυση στις καινοτόμες τεχνολογίες – πρόσβαση στις καινοτόμες διαγνωστικές & θεραπευτικές μεθόδους/νέα φαρμακευτική πολιτική, Ογκολογικά κέντρα – Δίκτυα ολοκληρωμένης ογκολογικής φροντίδας, επαρκής στελέχωση & εξοπλισμός των ογκολογικών δομών.

Η μελέτη για τις καθυστερήσεις στην έναρξη ακτινοθεραπειών ασθενών με καρκίνο, έχει ως στόχο να καταδείξει τον σημαντικό ρόλο της ακτινοθεραπείας στην επίτευξη υψηλής ποιότητας θεραπείας του καρκίνου, τις συνέπειες των αλλαγών που επήλθαν κατά την διάρκεια της πανδημίας και μία γεωγραφική χαρτογράφηση και οικονομική απεικόνιση της ακτινογραφίας στη χώρα μας, ενώ προβαίνει σε μία σειρά προτάσεων πολιτικής που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ακτινοθεραπείας στη χώρα μας.

Photo cover:pixabay.com/Gerd Altmann 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin