Ερευνα για την τηλεργασία: Οι Ευρωπαίοι απάντησαν αν νιώθουν πιο παραγωγικοί στο σπίτι

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα.