Τα δύο είδη μουσικο-ψυχοθεραπείας

Ως μορφή ψυχοθεραπείας η μουσικοθεραπεία μπορεί να είναι συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης, ουμανιστικής-υπαρξιστικής, transpersonal ή αναλυτικής. Ο μουσικοθεραπευτής είναι δηλαδή ψυχοθεραπευτής και έχει την ευθύνη να καθορίσει τον καλύτερο τρόπο για να βοηθήσει τον πελάτη του. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να κινείται σε πλούσια γκάμα διαφορετικών προσεγγίσεων, να είναι δηλαδή εκλεκτικός θεραπευτής.

Υπάρχουν δύο είδη μουσικο–ψυχοθεραπείας:

Μουσικο-ψυχοθεραπεία βαθιάς κατανόησης του εαυτού:

Ο μουσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τις μουσικές εμπειρίες και τις σχέσεις που διαμορφώνονται μέσα σε αυτές με σκοπό να αποκτήσει ο πελάτης του μεγαλύτερη κατανόηση του εαυτού του και της ζωής του, έτσι ώστε να οδηγηθεί στις απαραίτητες ψυχολογικές αλλαγές.

Μεταμορφωτική μουσικο–ψυχοθεραπεία:

Ο μουσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τις μουσικές εμπειρίες και τις σχέσεις που διαμορφώνονται μέσα σε αυτές με σκοπό να οδηγήσει τον πελάτη του σε μεταμορφωτικές εμπειρίες, οι οποίες συμπληρώνουν ή είναι ανεξάρτητες από οποιαδήποτε κατανόηση του εαυτού, που έχει προέλθει μέσα από λεκτική επικοινωνία. Δηλαδή, η μουσική η ίδια είναι η θεραπεία.

Η μουσικοψυχοθεραπεία σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις μπορεί να λειτουργήσει ως:

 1. Βασική παρέμβαση με σεβασμό στην ιατρική αγωγή,
 2. Στηρικτική παρέμβαση στην ιατρική αγωγή,
 3. Ισότιμη παρέμβαση με την ιατρική αγωγή.

Έτσι ο μουσικοθεραπευτής μπορεί μέσα στο μουσικο-ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο να χρησιμοποιήσει τη μουσική και με τρόπους που χρησιμοποιείται για παράδειγμα στη:

 • Μουσική Ειδική Αγωγή: κλινική έμφαση στην κάλυψη στόχων για μαθησιακές ανάγκες (κινητικής, αισθητηριακής αντιληπτικότητας κ.ά.),
 • Μουσική Ιατρική: κλινική έμφαση στα οργανικά συμπτώματα (ανακούφιση πόνου, ρύθμιση αρτηριακής πίεσης, αναισθησία κ.ά.),
 • Μουσική και Ηχοθεραπευτική: κλινική έμφαση στην αποκατάσταση αρμονίας του σώματος (ηχητικός συντονισμός σώματος, ηχο-μασάζ κ.ά.),
 • Οικολογική-Κοινωνική μουσικοθεραπεία: κλινική έμφαση στο περιβάλλον που ζει ο άνθρωπος (νοσοκομείο, ίδρυμα κ.ά.),
 • Ηλεκτρονική MIDI μουσικοθεραπεία,
 • Παρηγορητική μουσικοθεραπεία στα τελευταία στάδια ζωής του ανθρώπου,
 • Προληπτική μουσικοθεραπεία: ποιότητα ζωής,
 • Χρήση μουσικής για βελτίωση στον λόγο, στην κίνηση, στη μνήμη και για αντιμετώπιση πόνου,
 • Θεραπεία με εκφραστικές και δημιουργικές τέχνες

Μουσικοθεραπεία: Ο Τρίτος Δρόμος, απόσπασμα

ΔΡ. ΝΤΟΡΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΜΙΝΗ Λέκτορας ΤΜΣ ΑΠΘ, Μουσικο-ψυχοθεραπεύτρια PhD, MA-CMT, Ψυχαναλύτρια,

Photo cover:pixabay.com/cocoparisienne-texture

Διαβάστε επίσης:

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

The New You

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βρείτε μας στα Social Media:

Αφήστε μας ένα μήνυμα