Στίβεν Κινγκ: “Δεν χρειαζόμαστε αγόρια του είδους σου εδώ…”

Στίβεν Κινγκ: “Δεν χρειαζόμαστε αγόρια του είδους σου εδώ…”