Μάθε τα πάντα για τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων

Εάν είσαι νέα/νέος ή παιδί, έχεις τα δικά σου ιδιαίτερα δικαιώματα. Τα δικαιώματα του παιδιού είναι ανθρώπινα
δικαιώματα που αφορούν ειδικά τα παιδιά καθώς και τις νέες και τους νέους. Τα έχεις από τη στιγμή που γεννήθηκες και θα τα έχεις μέχρι την ενηλικίωσή σου, κάτι που στις περισσότερες χώρες αντιστοιχεί στα δεκαοχτώ έτη.
Είναι πολύτιμες ελευθερίες και προστατευτικά μέτρα,
το δικό σου νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχουν για την προστασία και την ευημερία σου, για να μπορεί να ακούγεται η
φωνή σου. Είναι μέρος ενός συνόλου διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία διαθέτεις και εσύ ως άνθρωπος.

Τα δικαιώματα του παιδιού είναι θετικά. Επιδιώκουν το καλύτερο για τα παιδιά και τις νέες και τους νέους όλου
του κόσμου. Είναι δικά σου, όποιος ή όποια και αν είσαι, όπου και αν ζεις.

Ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικότητας, ταυτότητας φύλου, φυλής ή εθνικότητας, χρώματος, θρησκείας ή
πολιτισμού, είτε είσαι πλούσια/-ος είτε όχι, ανάπηρη/-ος ή αρτιμελής, νευροδιαφορετική/-ός ή νευροφυσιολογική/-ός, είτε ζεις με την οικογένειά σου, σε δομή φροντίδας, στον δρόμο ή σε καταυλισμό προσφύγων, έχεις ακριβώς
τα ίδια δικαιώματα. Ισότιμα. Κανένας δεν έχει περισσότερα ή λιγότερα δικαιώματα από τους άλλους.Τα δικαιώματά σου είναι αναφαίρετα. Κανείς δεν επιτρέπεται να σου τα στερήσει.

Όμως πρόσεξε: πολλοί μπορεί να το επιδιώξουν.
Τα δικαιώματά σου είναι κατοχυρωμένα από τον νόμο. Χρειάζονται όμως υπεράσπιση. Υπάρχουν κάποιο που πιστεύουν πως θα ήταν καλύτερα αν είχες λιγότερα δικαιώματα και που μπορεί να προσπαθήσουν να τα παραβιάσουν ή να τα καταχραστούν. Οι κυβερνήσεις και οι υπόλοιπες αρχές καλούνται να επέμβουν και να σε βοηθήσουν, αλλά δεν το κάνουν πάντα.

Μάθε τα δικαιώματά σου και διεκδίκησέ τα

Μάθε τα δικαιώματά σου και διεκδίκησέ τα

Μάθε τα δικαιώματά σου και διεκδίκησέ τα

Διεθνής Αμνηστία / Van Bueren Geraldine

Εκδόσεις Πατάκη

Photo cover:pixabay.com/OnzeCreativitijd/girls

Διαβάστε επίσης:

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin