Η χειρονομία ενός παιδιού που συγκίνησε τους πυροσβέστες στο μέτωπο της φωτιάς

Με τέτοιες συγκινητικές χειρονομίες, όπως αυτού του παιδιού προς τους πυροσβέστες, λες πως υπάρχει ελπίδα