Αυτό είναι το βαθύτερο φαράγγι του κόσμου και βρίσκεται στην Ελλάδα

Πρόκειται ένα από τα πιο γνωστά φαράγγια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο