Αυτές είναι οι 20 πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου

Αυτές είναι οι 20 πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο σύμφωνα με τον Δείκτη Παγκόσμιος Ειρήνης