Κατερίνα Γιατζόγλου: Λόλα να ένα μήλο

Αυτός θα µπορούσε να είναι ο τίτλος του σήµερα